- Không có tính ăn mòn và không gây độc hại.
- Dùng trong y dược, thực phẩm, điện tử....
- Với nhiều loại bao bì: vải không dệt, giấy ... đáp ứng theo yêu cầu của Quý khách hàng.